13.7.2010

חוק הגיור

ועדת החוקה של הכנסת אישרה אתמול על חודו של קול הצעת תיקון לחוק הרבנות הראשית לישראל המעניקה לרבנות הראשית סמכות בלעדית בענייני גיור. זה לא חדשות טובות לגיור בישראל. הנה ההצעה שעברה אתמול.
הנה עשר ההצעות שלי לגיור קל שיחזיק מעמד לאורך ימים ושנים באם יתקבל החוק. הכל מבוסס על החוק המוצע. לשון זכר יכול להיות כמובן מוחלף ללשון נקבה. למעשה, ברוב המקרים מדובר בלשון נקבה.

א. מייד עם התקבל החוק, פנה לרב עיר או לרב מועצה מקומית, והחל בהליך גיור, לפני שתיקלח ממנו הרשאתו לגייר (על פי סעיף 24א. (ב) לחוק המוצע)
ב. אם ברצונך להינשא אחר שהתגיירת בבית הדין המיוחד המדובר, פנה לרושם נישואין שהיה חבר בית הדין המגייר, ומנע מעצמך שאלות על הגיור שלך (על פי סעיף 24ד. (א) לחוק המוצע)
ג. אם אף אחד מן הדיינים המגיירים אינו רושם נישואין - אל דאגה! המועצה תמנה את אחד מחברי הדיינים המגיירים להיות רושם הנישואין שלך. (זאת על פי סעיף 24 ד. (ב) בחוק המוצע)
ד. במידה ופספסת את סעיפים ב' ג' ונפלת בטעות על רושם נישואין שלא היה חבר בבית הדין המגייר השתדל לעשות רושם טוב כדי שלא ישאל שאלות על תוקף הגיור שלך.
ה. במידה ולא צלחת את סעיף ד' ועשית רושם רע (קורה...) אל דאגה! הדיון בשאלת הגיור יחזור לבית הדין שערך את הגיור (על פי סעיף 24ב. (ד) ( 1 ) ) ואולי תינצל מחקירה בלתי נעימה ובטול גיור.
ו. במידה והתעוררה שאלה על תוקף הגיור "מכל טעם אחר" אצל רושם הנישואין או אצל בית הדין - אל דאגה! ההכרעה בשאלה אם תחזור לבית הדין המגייר או לבית הדין האזורי תיעשה על ידי נשיא בית הדין הגדול (על פי סעיף 24ב. (ד) ( 2) ויש סיכוי שיחזירו אותך לבית הדין המגייר ותינצל מחקירה בלתי נעימה וביטול גיור.
ז. במידה ולא צלחת את סעיף ו' והפונית בכל זאת לבית הדין האזורי יש עדיין סיכוי שבית הדין האזורי, לאחר חקירה בלתי נעימה, יקבע שאתה עדיין יהודי.
ח. במידה ולא צלחת את סעיף ה' או את סעיף ז' וגיורך בוטל - אל דאגה! שהרי על החלטה לבטל גיור ניתן להגיש ערעור (על פי סעיף 24ג. בחוק המוצע)
ט. אם הגשת ערעור על בטול גיורך - אל דאגה! זאת משום שהערעור יוגש להרכב מיוחד ברשות נשיא בית הדין הגדול שדייניו ייקבעו בידי נשיא בית הדין הרבני הגדול (ראה סעיף קודם). איזה מזל!
י. עצה אחרונה חביבה. אם הצלחת לעבור את כל זה בשלום ולהתחתן - תשתדל לא להתגרש. באם החלטת בכל זאת להתגרש - אבוד לך - עד שיקבעו חוקים המסדירים גירושין לגרים אצל דיינים מיוחדים.

מי אמר שאנחנו לא מתייחסים יפה לגרים.