24.5.2010

מדרש ממזרות

לפני חג השבועות הופעתי בערב מקסים במיוחד של ניגון נשים על הספר "דרשוני" שערכו תמר ביאלה ונחמה וינגרטן מינץ.
על הערב אפשר לקרוא בבלוג של תומר פרסיקו.
באותו ערב הקראתי לראשונה מדרש חדש שלי אודות נושא הממזרות.
הנה הוא לפניכם:

"לא יבוא ממזר בקהל ה' גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל ה'"
ממזר וכואביו חמשה הם - וכאבם מגיע עד כסא הכבוד.
ואלו הם:
הממזר שהכול יודעים בממזרותו,
והממזר שאין הכול יודעים בממזרותו ורק הוא יודע בממזרותו,
והאם שיודעת בבנה שהוא ממזר,
והאב שיודע בבנו שהוא ממזר, ואינו יכול להתוודע אליו מחמת שאין בנו יודע בממזרותו,
והאישה שהפילה ולדה מחמת שידעה בממזרותו.

ויש אומרים: אף העובר שהיה עתיד להיוולד, ואמו הפילתו, צווח כל יום ואומר:
אמא אמא - למה לא ילדתני?

נשאלה תנות: מה עושה הקב"ה בשעה שממזר בא לעולם ובשעה שקהל ה' מכריז על ממזר?
אמרה תנות: בשעה זו הקב"ה מכה על חטא, בוכה בכי גדול ואומר: "מעולם לא עלה על לבי, מעולם לא עלה על לבי".
תגובה 1:

  1. מדרש ממזרות - אף שהוא בבחינת דמעה כתובה, הרי שאין לך נושא שדממו בו כ"כ הרבה דמעות בזעקה שאיש לא שמע, בדמעות שאיש לא ראה. דממת הדמעות - מתי תיגאל?

    השבמחק